Borgestadklinikken

År 2021, 27. oktober og 8. november ble det avholdt forhandlinger mellom Blå Kors - Borgestadklinikken SA og Den norske legeforening (DNLF) på bakgrunn av Særavtale om særskilte- lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Virke og Den norske legeforeningen.

Oppsummering:

 • Medisinstudenter med lisens: kr. 554 261
 • Leger som er ferdige med studiet, men venter på turnusplass: kr. 577 355
 • Leger i spesialisering:
  • LIS 2 år: kr. 696 960
  • LIS 3 år: kr. 762 374
  • LIS 4 år: kr. 825 410
  • LIS 5 år: kr. 863 181
 • Legespesialist: kr. 894 761
 • Overleger: kr. 977 856
 • Tillegg for doktorgrad som driver forskning: kr. 42 500