Diakonhjemmet

Fulltittel: Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom den norske legeforening og diakonhjemmet sykehus as.

Tariffområde: Virke
Avtalemotpart: Diakonhjemmet sykehus as (Virke)
Avtaletype: Lokal særavtale

Minstelønnssatser

Fra 01.01 .23 er minstelønnssatsene som følger:
Medisinstudent - Kr. 544 000,-
LIS 0-1 år - Kr. 598 000,-
LIS 1-2 år - Kr. 698 000,-
LIS 2-4 år - Kr. 764 000,-
LIS > 4 år - Kr. 856 000,-
Legespesialist - Kr. 936 000,-

Fra 01.01.23 er minstelønnssatsen som følger:
Overlege - Kr. 1 065 000,-

2. Justering av ulike kompetansetillegg
Fra 01.01.23 justeres følgende tillegg:

4 år ansiennitet som spesialist - Kr. 28 000,-
8 år ansiennitet som spesialist - Kr. 53 000,-