Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Diakonhjemmet

Fulltittel: Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom den norske legeforening og diakonhjemmet sykehus as.
Tariffområde: Virke
Avtalemotpart: Diakonhjemmet sykehus as (Virke)
Avtaletype: Lokal særavtale
Periode: 01.01.2019 – 31.12.2020
15. oktober 2019