Haraldsplass

Fulltittel: Lokal særavtale for Haraldsplass diakonale sykehus AS
Tariffområde: Virke (HUK)
Avtalemotpart: Haraldsplass diakonale sykehus AS (Virke)
Avtaletype: Lokal særavtale

Minstelønn

Medisinstudent med lisens - 545.200,–

LIS 1, 0-1 år - 634.400,–

LIS 2/3, 1-2 år - 692.900,–

LIS 2/3, 2-4 år - 754.100,–

LIS 2/3, > 4 år - 837.300,–

LEGESPESIALIST - 885.600,–

Overlege - 937.800,–