Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Haraldsplass

Fulltittel: Lokal særavtale for Haraldsplass diakonale sykehus AS
Tariffområde: Virke (HUK)
Avtalemotpart: Haraldsplass diakonale sykehus AS (Virke)
Avtaletype: Lokal særavtale
Periode: 01.01.19 – 31.12.19
15. oktober 2019