Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke gjeldende for perioden 1.1.2019 - 31.12.2020.