Modum Bad

Fulltittel: Avtale mellom Modum Bad og Den norske Legeforening avd. Modum Bad (Dnlf).
Tariffområde: Virke (HUK)
Avtalemotpart: Modum Bad (Virke)
Avtaletype: Lokal særavtale
Periode: 01.01.2021 – 31.12.2022

Minstelønn

  • Med.stud/lege med lisens - kr 514 500
  • LIS1/turnuslege/ 0-1 år - kr 565 950
  • LIS A/1-2 år LIS - kr 703 702
  • LIS B/2-4år LIS - kr 758 996
  • LIS C/>4 år LIS - kr 816 486
  • LIS D/Legespesialist - kr 871 110

Spesialister med annen spesialitet enn allmennmedisin eller arbeidsmedisin, som er under spesialisering i psykiatri, lønnes i kategori C

5.3.5. Overleger

Minstelønn/basislønn for overleger er fra 1. januar 2022 kr 1 041 658,- i 100% stilling

5.4. Doktorgrad

Tillegg for doktorgrad kr 42 500,-