Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Modum Bad

Fulltittel: Avtale mellom Modum Bad og Den norske Legeforening avd. Modum Bad (Dnlf).
Tariffområde: Virke (HUK)
Avtalemotpart: Modum Bad (Virke)
Avtaletype: Lokal særavtale
Periode: 01.01.2021 – 31.12.2022
25. april 2022

Minstelønn

  • Med.stud/lege med lisens kr 500.000,- 100% stilling
  • Lisl/turnuslege/0-1 år kr 550.000,- 100% stilling
    • Kategori A: 1-2 år kr 625.561,- 100% stilling
    • Kategori B: 2-4 år kr 679.297,- 100% stilling
    • Kategori C: > 4 år kr 735.167,- 100% stilling
  • Kategori D/legespesialist kr 788.251,- 100% stilling

Spesialister med annen spesialitet enn allmennmedisin eller arbeidsmedisin, som er under spesialisering i psykiatri, lønnes i kategori C

5.3.5. Overleger

Minstelønn/basislønn for overleger er fra 1. januar 2021 kr 881.681,- i 100% stilling

5.4. Doktorgrad

Tillegg for doktorgrad kr 42 500,-