Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Modum Bad

Fulltittel: Avtale mellom Modum Bad og Den norske Legeforening avd. Modum Bad (Dnlf).
Tariffområde: Virke (HUK)
Avtalemotpart: Modum Bad (Virke)
Avtaletype: Lokal særavtale
Periode: 01.01.2019 – 31.12.2020
15. august 2018