Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Revmatismesykehuset – NKS Lillehammer

Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Revmatismesykehuset as, NKS Lillehammer

01.01.2019 – 31.12.2020 og videre 1 – ett – år av gangen dersom ikke en av partene sier den skriftlig opp med 2 – to – måneders varsel.
15. oktober 2019