Solli Sykehus

Avtale og protokoll for Solli Sykehus AS (Solli DPS) gjeldende fra 1.1.2023-31.12.2024.

Ansietitetstid - Basislønn

Konstituert overlege - kr 981 900
0-3 år - kr 1 101 600 
3-5 år - kr 1 147 600
Over 5 år - kr 1 160 000

Leger i spesialisering

Lis kategori 1: 0-1 år - kr 598 000 
Lis kategori 2: 1-2 år - kr 676 900 
Lis kategori 3: 2-4 år - kr 712 500 
Lis kategori 4: over 4 år - kr 773 300 
Legespesialist: kr 906 000

Turnusventer: får lønn som LIS 1

Student med lisens: kr 552 200