Ny sats - alternativ godtgjøring for kommunalt legearbeid i KS-området

Kommunalt legearbeid kan godtgjøres med honorar istedenfor lønn. Honorarsatsen for kommunalt legearbeid i KS-området er økt fra 1. juli 2023.

Satsen for alternativ godtgjøring for kommunalt legearbeid i rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen punkt 12.5 har økt til kr 1 027,- per time fra 1. juli 2023. Satsen økes hvert år med samme prosentsats som basistilskuddet.

Historiske honorarsatser gjeldende fra 1. juli det enkelte år:

 • 2010: 668 kroner
 • 2011: 678 kroner
 • 2012: 705 kroner
 • 2013: 718 kroner
 • 2014: 743 kroner
 • 2015: 754 kroner
 • 2016: 780 kroner
 • 2017: 795 kroner
 • 2018: 857 kroner
 • 2019: 880 kroner
 • 2020: 880 kroner
 • 2021: 928 kroner
 • 2022: 960 kroner
 • 2023: 1 027 kroner