Oslo kommune - Rammeavtalen

Endrede satser for fastleger i Oslo kommune (rammeavtalen)

I henhold til rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen om privat allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune skal diverse godtgjøringssatser reguleres årlig etter den prosentvise endringen i basistilskuddet.
18. desember 2019

Satser gjeldende fra 1. juli 2017:

10.5.3 Godtgjøring ved legevakt kl. 1600 – 2300 (0800-2300)
Beredskapsgodtgjøring som næringsdrivende per løpende time:
Mandag-fredag/lørdag-søndag/helg-høytid kr 97/128/146.

10.5.4 Godtgjøring ved legevakt kl 23.00-08.00
Godtgjøring som næringsdrivende per løpende time:

  • Ikke spesialist i allmennmedisin: kr 1 138
  • Spesialist i allmennmedisin: kr 1 300

Satsen gjeldende fra 1. juli 2018:

12.3 Betaling for offentlig legearbeid
Godtgjøring som næringsdrivende per utført time: kr 856.