Oslo kommune - Rammeavtalen

Endrede satser for fastleger i Oslo kommune (rammeavtalen)

I henhold til rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen om privat allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune skal diverse godtgjøringssatser reguleres årlig etter den prosentvise endringen i basistilskuddet.
3. august 2022

Satsene er økt med 3,4 pst. og er gjeldende fra 1. juli 2022:

10.5.3 Godtgjøring ved legevakt kl. 1600 – 2300 (0800-2300)

Beredskapsgodtgjøring som næringsdrivende per løpende time:
Mandag-fredag/lørdag-søndag/helg-høytid kr 115/150/170.

10.5.4 Godtgjøring ved legevakt kl 23.00-08.00

Godtgjøring som næringsdrivende per løpende time:

  • Ikke spesialist i allmennmedisin: kr 1 325
  • Spesialist i allmennmedisin: kr 1 510

12.3 Betaling for offentlig legearbeid

Godtgjøring som næringsdrivende per utført time: kr 960