Mønsteravtaler for avtalespesialister

Her finner du eksempler på hvordan ulike avtaler i forbindelse med drift av avtalespesialistpraksis kan utformes. Legeforeningen påtar seg ikke noe ansvar for hvorvidt avtalene konkret passer for det enkelte avtaleforhold. Individuelle tilpasninger bør derfor vurderes.

For å se avtalene må du være innlogget.