Bestilling av normaltariffen

Den nye avtalen, sammen med takstplakater, skal være sendt ut, inkludert en oppdatert utgave av Normaltariff for fastleger og legevakt 2023-2024.

Det finnes også digitale utgaver av tariffen og takstplakater på nett. 

Bestill Normaltariffen

Hvilken avtale vil du bestille
Skal forsendelsen til samme adresse?

Bestill her kun om du skal ha ekstra normaltariffer utenom det ene som automatisk kommer med Tidsskriftet i august. 

Det finnes også digitale utgaver av tariffen og takstplakater på nett.