Bestilling av normaltariffen

Den nye avtalen, sammen med takstplakater, vil bli sendt sammen med første utgave av Tidsskriftet i august.

Takstplakat i elektronisk format finnes på  normaltariffen.legeforeningen.no når det er klart.

Vi har ingen fysiske utgaver tilgjengelig før det er sendt med Tidsskriftet.

For mer oppdatert informasjon se www.normaltariffen.no.

Bestill Normaltariffen

Hvilken avtale vil du bestille

Skal forsendelsen til samme adresse?