Normaltariffen

Bestilling av normaltariffen

Den nye avtalen, sammen med takstplakater, vil bli sendt sammen med første utgave av Tidsskriftet i august.

Takstplakat i elektronisk format finnes på  normaltariffen.legeforeningen.no når det er klart.

Vi har ingen fysiske utgaver tilgjengelig før det er sendt med Tidsskriftet.

For mer oppdatert informasjon se www.normaltariffen.no.