Annen næringsinntekt

Inntekten til næringsdrivende leger som har avtale med det offentlige er regulert og bundet. Inntektene er regulert i forskrifter og avtaler med ulike offentlige og private aktører.