Kunngjøring og tildeling

Ny fastlegehjemmel

Kommunen kan opprette nye fastlegehjemler når det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser overfor befolkningen. Det er kommunen som avgjør behovet for nye hjemler og hvor de nye hjemlene skal lokaliseres.