Overdragelse av praksis

Praktiske tips til pårørende ved salg av praksis