Nasjonal nemnd fra 01.03.2006 - Spesialistpraksis

Les overdragelser av prakis i spesalistpraksis. Vi samler her anonyme oversikter over den nasjonale nemdas avgjørelser i fastsetting av verdier ved overdragelse av spesialistpraksis.