Nasjonal nemnd fra 01.11.2006 - FLO/Allmennpraksis

Les overdragelser av prakis i fastlegeordningen/allmennpraksis. Vi samler her anonyme oversikter over den nasjonale nemdas avgjørelser i fastsetting av verdier ved overdragelse av fastlegepraksiser.