Fastlege/Avtalespesialist

Råd til pårørende ved salg av praksis

Når privatpraktiserende leger plutselig rammes av alvorlig sykdom eller død midt i sin yrkesaktive alder, blir legens nærmeste pårørende ofte stående rådløs med hensyn til hvordan legens praksis skal ivaretas.

Legen vil plutselig være ute av stand til å ivareta sine pasienter og sin praksis. Mange berøres at dette: ansatte i virksomheten, pasienter og andre parter, for eks. andre leger i praksisen dersom den drives sammen med andre.

Ektefelle eller andre pårørende blir påført et ansvar for en liten bedrift, uten å nødvendigvis ha innsikt i driften av denne. De pårørende kan ikke drive praksisen videre men må likevel forvalte praksisen for å motvirke uheldige konsekvenser og tap av verdier. Pårørende vil ha en egeninteresse i å sikre de verdier som ligger opparbeidet i praksisen. Samtidig er det viktig å ivareta rettigheter til forsikring, pensjon og trygd.

Les mer for en oversikt over forslag til hva pårørende bør gjøre ved sykdom eller dødsfall.