Jeg har fått tilbud om jobb – arbeidsavtalen?

Du har fått tilbud om jobb, gratulerer! Se hva du har krav på og er pliktig til.