Utlysning av stillinger

Felles for alle sektorer er at arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten, se arbeidsmiljøloven § 14-1. Det skilles ikke her på om det er fast stilling eller vikariat, og det skilles heller ikke på varigheten av vikariatet. I tillegg er det for noen stillinger og i noen sektorer eksplisitte krav til ekstern utlysning. For mer informasjon om hva som gjelder der du ønsker å søke, se nedenfor under hhv. sykehus, privat næringsdrivende og offentlig virksomhet