Valg mellom søkere

Når arbeidsgiver skal velge mellom flere søkere, er offentlige arbeidsgiver bundet av kvalifikasjonsprinsippet. I tillegg er alle arbeidsgivere – offentlige som private – bundet av forbudene mot å diskriminere ved ansettelse.