Ferie

Hovedregelen etter ferieloven er at alle arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle ferie. Hvor mye feriefritid man har krav på, reguleres av ferieloven supplert med eventuell tariffavtale/individuell avtale.

I tariffområdene Spekter, Virke, Stat, KS og Oslo kommune er den femte ferieuken innført ved tariffavtaler.

Dersom du jobber i helprivat virksomhet uten tariffavtale, kan det tenkes at den femte ferieuken er innført som personalordning i virksomheten, eller ved individuell avtale. Dette må du i så fall sjekke selv da Legeforeningen ikke har oversikt over den enkelte virksomhets personalhåndbok eller individuelle avtaler.

Nedenfor følger en gjennomgang av sentrale rettigheter etter ferieloven supplert med tariffavtaler.