Kunngjøring og tildeling

Oppstart av fastlegevirksomhet følger et tosporet system, en offentligrettslig prosess med kommunen om tildeling av fastlegehjemmel og en privatrettslig opprettelse av ny praksis eller kjøp av eksisterende praksis. Det siste er en avtale om overdragelse av legepraksis mellom fratredende og tiltredende lege.

Kunngjøring og tildeling av fastlegehjemmel er regulert i rammeavtalen med KS kapittel 5 og rammeavtalen med Oslo kommune kapittel 7.