Forbered deg til lønnssamtalen

Hvordan de årlige lønnsoppgjørene gjennomføres, og hvilken påvirkning den enkelte ansatte har i prosessen på sitt arbeidssted varierer. Noen forhandler lønnen sin selv, andre steder forhandler de tillitsvalgte på vegne av medlemmene. Uansett kan en lønnssamtale være en viktig arena for å påvirke din egen lønnsutvikling. Tilbakemeldingene arbeidsgiver får i lønnsamtalene kan også supplere og forsterke tillitsvalgtes beskrivelse av medlemmenes forventninger og behov.

Listen nedenfor gir en oversikt over sentrale tema du bør tenke igjennom før lønnssamtalen.