Deling av opplysninger innenfor helsetjenesten

Som utgangspunkt har helsepersonell taushetsplikt overfor alle andre enn den pasienten informasjonen gjelder. Det er gitt noen unntak for opplysninger til samarbeidende personell, adminstrasjon og ledelse når det er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten.