Utlevering innenfor helsetjenesten

Leger har i utgangspunktet taushetsplikt overfor alle andre enn den pasienten som informasjonen gjelder. Dette innebærer at leger som hovedregel også har taushetsplikt overfor andre leger og annet helsepersonell. Det finnes ingen ”taushetspliktklubb” der alle som har taushetsplikt fritt kan utveksle informasjon seg imellom, men det er gitt enkelte unntak for opplysninger til: