Hva kan du få hjelp til?

Når du er medlem i Legeforeningen, kan du få gratis juridisk rådgivning og bistand i saker som gjelder yrket ditt. Du bør normalt kontakte tillitsvalgt først.