Jus og arbeidsliv

Jeg trenger juridisk bistand

Legeforeningens jurister og advokater har spisskompetanse i juridiske spørsmål som gjelder legers yrkesutøvelse. Som medlem har du tilgang til kostnadsfri rådgivning og bistand, enten du er næringsdrivende eller ansatt. Dette gjelder alt fra enkle råd over telefon til bistand i rettslige prosesser.

Påsken 2020

Jus og arbeidslivsavdelingen har ekstraordinær stor pågang fra medlemmer og tillitsvalgte. Det er derfor besluttet at en tilpasset telefonvaktordning skal være tilgjengelig mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken. Ring telefon 23 10 90 00. Telefonvakten er bemannet fra kl 09-15.

Vi gjør også oppmerksom på at vi jevnlig oppdaterer vår korona-informasjon: www.legeforeningen.no/korona

Epost om saker som haster kan sendes til ja@legeforeningen.no. Denne epostadressen vil bli sjekket minst en gang per dag gjennom hele påsken. Dersom saken ikke haster, sendes den til legeforeningen@legeforeningen.no

Utover telefonvaktordningen har følgende ledere beredskap for hastesaker resten av påsken:

Du kan også få økonomisk støtte til bruk av egen advokat. Les mer om våre medlemstilbud her.

Vakttelefon: 23 10 90 00

Vakttelefonen er bemannet hverdager 09.00 til 11.30 og 12.00 til 15.00 

Det er til tider stor pågang og noe ventetid. Send eventuelt e-post med kort beskrivelse av saken så ringer vi deg opp så snart som mulig. Husk kontaktinformasjon, og gjerne tidspunkter hvor du kan nås.

E-post: legeforeningen@legeforeningen.no

Henvendelser kan sendes på e-post. Legg gjerne ved aktuell dokumentasjon. Av hensyn til taushetsplikt og personvern skal pasientjournaler og andre pasientopplysninger ikke vedlegges uten tilstrekkelig anonymisering. Dersom slike opplysninger er nødvendig i saken og anonymisering ikke er mulig gjøres det avtale med rådgiver/ advokat om oversending.