Jus og arbeidsliv

Jeg har fått en klage

Når du mottar en klage eller henvendelse, må du først identifisere hvem den kommer fra, hva den gjelder og hva de ønsker at du skal svare på, vurdere eller gjøre. Her finner du informasjon om vanlige henvendelser og regelverket som gjelder.