Helselederskolen har ikke opptak i 2020

Grunnet situasjonen med covid-19 blir et tredje kull av Helselederskolen dessverre ikke arrangert 2020/2021.
Tomme stoler i en forelesningssal med en ansiktsmaske hengende på en av stolene. Foto: Istockphoto.com Credit:Augustas Cetkauskas