Legen som leder

Legeforeningen har en rekke medlemmer i ulike typer lederstillinger. Foreningen arbeider for å legge til rette for at leger tar på seg lederstillinger på ulike nivåer i helsetjenesten.

God ledelse er nødvendig for å levere helsetjenester av høy kvalitet. Leger har kunnskap og kompetanse som er verdifull i planlegging og ledelse. Kombinert med lederutdanning gir dette et godt grunnlag for å inneha lederposisjoner på alle nivåer i helsetjenesten og ellers i samfunnet.