Lønnsoppgjøret i KS-området for hjelpepersonell

Ved legekontor som ikke er bundet av tariffavtale vil det som et utgangspunkt være arbeidsgiver som fastsetter lønn og regulerer denne på fritt grunnlag.

Enkelte legekontor har gjennom bestemmelser i arbeidsavtalen valgt å knytte lønnen for ansatt personell til tariffavtaler i KS-området eller på annen måte til lønnsregulering for andre grupper av arbeidstakere.

I hvilken grad dette er bindende for lønnsregulering ved legekontoret må tolkes konkret ut fra arbeidsavtalens ordlyd, og evt. andre momenter. Ved tvil om i hvilken grad bestemmelser i arbeidsavtalene er bindende for lønnsregulering kan Avdeling for jus og arbeidsliv konsulteres.

Under vil du se avtalte minstelønnsbestemmelser i KS-området:

Helsesekretær:

Ansiennitet  

 0 år

 2 år

 4 år

 6 år

 8 år

10 år 

Lønn pr 01.05.2014

316 300

316 300

318 600

318 600

 327 500

 375 100

Lønn pr 01.05.2015

319 000

325 400

328 600

332 100

 343 500

 381 900

 

Sykepleier:

Ansiennitet  

 0 år

 2 år

 4 år

 6 år

 8 år

10 år 

Lønn pr 01.05.2014

364 500

364 500

369 500

369 500

 386 000

 419 500

Lønn pr 01.05.2015

367 500

374 900

378 900

382 600

 402 100

 426 400

 

Spesialsykepleier:

Ansiennitet  

 0 år

 2 år

 4 år

 6 år

 8 år

 10 år

Lønn pr 01.05.2014

383 100

383 100

387 600

387 600

 398 700

 447 600

Lønn pr 01.05.2015

385 600

393 400

397 200

401 500

 415 000

 460 000