Jus og arbeidsliv

Legevakt

Fastlegers rettigheter og plikter er hovedsakelig regulert i SFS 2305. I enkelte kommuner er det inngått lokale særavtaler om KAD/ØHD.