Jus og arbeidsliv

Lønn

Jeg jobber ved et helseforetak (Spekter- området)

Jeg jobber ved et sykehus eller helsevirksomhet i tariffområdet Virke

Jeg jobber i staten

Jeg jobber i annen helsevirksomhet eller privat sektor