Jus og arbeidsliv

Rettigheter og plikter for lege og pasient