Taushetsplikt, snokeforbud og unntak/utlevering av opplysninger

Utlevering utenfor helsetjenesten

Helsetjenesten mottar og oppbevarer en betydelig mengde personsensitive opplysninger, som pasienten kan ha interesse i at ikke kommer på avveie. Samtidig er opplysningene ettertraktet, og noen ganger kan det være helt nødvendig at de utleveres til andre. Utlevering utenfor helsetjenesten innebærer at opplysningene skal brukes til et annet formål enn de er innehentet for, slik at vilkårene og nødvendighetskriteriet må praktiseres strengt.

Når du får en forespørsel om utlevering av taushetsbelagt informasjon