Legens juridiske plikter/pasientens rettigheter

Øyeblikkelig hjelp

Alle har en plikt til å hjelpe andre som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelige skade på kropp eller helse. Helsepersonell har i tillegg en plikt til å straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Plikten er personlig, gjelder uavhengig av arbeidstid og er særlig aktuell for leger. Legeforeningen får ofte spørsmål om rekkevidden av denne plikten. Når inntrer den, hva forventes av deg og hva gjør du når pasienten ikke ønsker din hjelp?