Rettigheter og plikter for lege og pasient

Pasientjournal

Et viktig element i pasientbehandlingen er legens plikt til å dokumentere relevante og nødvendige opplysninger om pasienter og helsehjelpen i pasientjournal. Gode helsetjenester forutsetter god informasjonshåndtering, og håndtering av taushetsbelagt informasjon er en sentral del av legens virksomhet. Taushetsplikt og tillit er avgjørende for at pasient og pårørende gir helsepersonell nødvendige opplysninger, og god dokumentasjon og tilgang til nødvendig informasjon er avgjørende for at pasienten får riktig helsehjelp. Mangelfull og utilstrekkelig journalføring kan føre til mangelfull oppfølgning av pasienten og administrative reaksjoner for legen.