Pasientjournal

Hvorfor skrive journal?

Det er viktig å føre en god journal, primært som et godt arbeidsverktøy for legen, men også om det skulle oppstå tvil om arbeidet eller vurderinger som er foretatt. Tilgang til nødvendige opplysninger er avgjørende for å gi riktig helsehjelp. Mangelfulle eller uriktige journalnotater kan føre til svekket pasientbehandling, og administrative reaksjoner for legen.