Pasientjournal

Overføring

Det er ønskelig å unngå unødvendig spredning av opplysninger, samtidig som det er viktig at de som trenger tilgang har det. Utgangspunktet er at journalen følger pasienten og pasientens ønsker.
  • Når en virksomhet skal opphøre eller overdras til andre kan virksomhetens ledelse beslutte at pasientjournalene skal overføres til en annen virksomhet. Pasienten kan motsette seg slik overføring, og kreve at journalen i stedet overføres til annen ønsket lege. Pasienten bør derfor informeres før overføring.
  • Ved bytte av fastlege kan pasienten kreve at journalen overføres til den nye fastlegen. Opprinnelig fastlege skal oppbevare kopi, men ikke lenger enn det som er nødvendig.
  • Når fastlegen flytter har han rett til å ta med seg journaler for pasienter på egen liste.
  • Når fastlegen slutter som fastlege overføres journalene som hovedregel til ny fastlege.

Forskrift om pasientjournal § 17