Rettigheter og plikter for lege og pasient

Sentrale pasientrettigheter

Pasienter har en rekke lovfestede rettigheter, som det er viktig at du er kjent med. Både for å kunne ivareta pasientens og egne interesser, innfri og avklare forventninger, skape tillit og forebygge uenighet og konflikter.