Rettigheter og plikter for lege og pasient

Sentrale plikter

Legers yrkesutøvelse er regulert av en rekke lover og regler. Som for andre arbeidstakere/arbeidsgivere gjelder arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler o.l. I tillegg er helsepersonelloven sentral for regulering av yrkesutøvelsen som helsepersonell. Noen sentrale plikter kan du lese om her:

Sentrale plikter