Temaartikler

KS og Legeforeningen om LIS 1

11. mars 2019
Legeforeningen og KS har utarbeidet en felles artikkel om leger i spesialisering (LIS1).

Håndtering av seksuell trakassering på jobben

25. mai 2018
Høsten 2017 kom det frem historier om og opprop mot seksuell trakassering blant helsepersonell, som del av #metoo-kampanjen. Mange av disse historiene handlet om ansatte som ble utsatt for seksuell trakassering av en overordnet.

Utdanningspermisjon

16. mars 2018
Overleger og legespesialister har rett til minst fire måneders sammenhengende utdanningspermisjon ("overlegepermisjon") med lønn per femårsperiode. Hva betyr det i praksis?

Den best kvalifiserte

16. mars 2018
Hvilke momenter kan arbeidsgiver vektlegge når de skal ansette leger i sykehusene? Og hvilke saksbehandlingskrav må de følge?

Side 2 av 2