Veileder - Arbeidstidsplanlegging om sommeren

I januar 2018 ble Spekter og Legeforeningen enige om at legenes arbeidsplaner skal sette opp og rullere etter et mønster basert på antallet leger i vaktsjiktet, med mindre noe annet avtales lokalt (rullerende arbeidsplaner). Her finner du en veileder som beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren.

Denne veilederen beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren, i hvilken grad tillitsvalgte skal trekkes inn i arbeidet, hva som må avtales med den enkelte lege, beregning av feriepengetrekk/ feriepenger, hvilken betydning endret arbeidstid om sommeren får for legens lønn mv.