Temaartikler

Veileder - Arbeidstidsplanlegging om sommeren

I januar 2018 ble Spekter og Legeforeningen enige om at legenes arbeidsplaner skal sette opp og rullere etter et mønster basert på antallet leger i vaktsjiktet, med mindre noe annet avtales lokalt (rullerende arbeidsplaner). Her finner du en veileder som beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren.
11. september 2019

Denne veilederen beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren, i hvilken grad tillitsvalgte skal trekkes inn i arbeidet, hva som må avtales med den enkelte lege, beregning av feriepengetrekk/ feriepenger, hvilken betydning endret arbeidstid om sommeren får for legens lønn mv.