Temaartikler

Innplassering i lønnskategori ved skifte av spesialitet

Legeforeningen får mange henvendelser fra leger som har skiftet eller vurderer å skifte til ny spesialitet. Spørsmålet som reises, er i hvilken lønnskategori legen da skal innplasseres.
13. september 2019

Selv om regelverket rundt spesialistutdanningen, jfr Spesialistforskriften, er endret fra mars 2017 for første del, og fra mars 2019 for utdanningens andre og tredje del, er avtaleverket mellom Legeforeningen og Spekter om innplassering i lønnskategori uendret. Det er fremdeles antall år (måneder) tellende tjeneste i den spesialiteten legen forfølger som er avgjørende for hvilken kategori legen skal plasseres i:

Lønnskategori A:         0 – 24 mnd tellende tjeneste

Lønnskategori B:       24 – 48 mnd tellende tjeneste

Lønnskategori C:       48 – 72 mnd tellende tjeneste

Dette innebærer at en lege som bytter spesialitet, skal innplasseres i lønnskategori etter hvor mye tellende tjeneste legen har til den nye spesialiteten. Hva som inngår i tellende tjeneste varierer fra spesialitet til spesialitet. Det vil alltid være krav til tjeneste i hovedutdanning (og eventuelt grenspesialitet). Videre kan deler av tjenesten normalt erstattes av annen relevant tjeneste, f. eks. forskningstjeneste, tjeneste i andre relevante spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin. Hva som representerer andre relevante spesialiteter er ulikt for de ulike hovedspesialiteter.

For å se hva som er tellende tjeneste i de ulike spesialiteter kan  du besøke Helsedirektoratets side for spesialistutdanningen etter gammel ordning.

Legeforeningen vil i forhandlinger med Spekter arbeide for tilpasning av lønnskategori-systemet i tariffavtalen til ny spesialistutdanning.