Temakurs for næringsdrivende leger

Avdeling for jus og arbeidsliv jobber stadig med å utvikle våre kurs og opplæringstilbud for tillitsvalgte og medlemmer. For næringsdrivende leger prøver vi nå ut et konsept med digitale temakurs på kveldstid.

Vi i JA-avdelingen får mange spørsmål fra næringsdrivende leger om ulike forhold ved drift av legekontor. Det kan være spørsmål om avtaleforholdet til kommunen, tildeling av hjemmel, overdragelse av praksis, fravær fra praksis o.l. I tillegg kommer problemstillinger som omhandler selve driften av legekontoret, arbeidsgiverrollen og spørsmål om takstbruk og saker fra Helfo.

Med bakgrunn problemstillinger fra disse enkeltsakene, tilbyr vi nå enkelte temakurs for næringsdrivende. For å kunne nå flest mulig  prøver vi nå ut foredrag på zoom på kveldstid.

I november hadde vi et kurs med overdragelse og fravær i praksis som tema, og den 8. mars hadde vi takstkurs for avtalespesialister. Disse kursene ligger fortsatt tilgjengelig for de som var påmeldt disse kursene, men ikke fikk anledning til å delta da det ble avhold.

Den 26.april vil vi ha tilsvarende takstkurs for fastleger. Meld dere gjerne på her: Takstsystemet - temakurs for FASTLEGER - digitalt kurs kl. 16.00 - 18.00 (legeforeningen.no)

Vi planlegger flere kurs i løpet av 2022. Disse vil bli lagt ut fortløpende på våre kurssider.

Ta gjerne kontakt med oss JA-avdelingen (ja@legeforeningen.no) dersom dere har forslag eller ønsker til tema for digital opplæring.

Vi minner også om våre digitale for kurs til tillitsvalgte. Den 29. mars og 26. april avholdes følgende digitale kurs:

DIGITALT TILLITSVALGTKURS kl. 14.00 - 15.00 - Spørretime for tillitsvalgte i fastlegeordningen (næringsdrivende og ansatte) (legeforeningen.no)

DIGITALT TILLITSVALGTKURS kl. 14.00 - 15.00 - Tildeling av fastlegehjemmel - for tariffområdene KS, Oslo kommune og Privat m/avtale (legeforeningen.no)