Webinarer for selvstendig næringsdrivende

Akademikerne Næringsdrivende arrangerer i høst og vinter en serie webinarer rettet mot selvstendig næringsdrivende. Webinarene er relevant for alle som enten er næringsdrivende eller planlegger å bli det.

Som et tilbud til deg som er eller planlegger å bli næringsdrivende arrangerer Akademikerne Næringsdrivende en foredragsrekke som består av fem webinarer, hver på én time fra kl. 18 – 19:
20. september:         Valg av selskapsform
20. oktober:               Skattemessige forhold for næringsdrivende
22. november:           Optimalisere pensjonsordning for næringsdrivende
17. januar:                   Personvern — generelt om personvern for næringsdrivende
14. februar:                Rettigheter ved sykdom for næringsdrivende

Mer informasjon og påmelding