Nmf

Ansvar som kontaktperson

6. august 2020

Ditt arbeid som kontaktperson vil variere avhengig av studiebyen du representerer, da antall norske medisinstudenter i hver by varierer stort. For å få en god innføring i vervet, anbefaler vi å ta kontakt med nåværende og tidligere kontaktpersoner i samme studieby. Du skal også signere en taushetserklæring, som du får mer informasjon om fra kontaktperson-ansvarlig. Vi forventer følgende av alle kontaktpersoner: Du skal være tilgjengelig på mail (A), du skal dele informasjon fra Nmf Utland, Nmf, Ylf eller Legeforeningen når du blir spurt om det (B), og du skal gi erfaringsoverføring til nye kontaktpersoner i studiebyen din (C). Du kan også avholde kurs og annen lokal Nmf-aktivitet. Vi stiller også krav om gyldig Nmf-medlemskap for å inneha vervet som kontaktperson. Her følger mer utfyllende informasjon om ditt ansvar i vervet som kontaktperson: