Nmf

B) Dele informasjon

Som kontaktperson er det viktig at du får informasjon - og at du deler riktig informasjon med medlemmene.
6. august 2020

Som kontaktperson, bør du melde deg inn i Facebook-gruppen “Kontaktpersoner for Nmf Utland”. Etter at taushetserklæringen er signert og levert til kontaktperson-ansvarlig, er du hjertelig velkommen i gruppen. I denne Facebook-gruppen vil du få informasjon fra Nmf sentralt og Nmf Utland som skal deles videre til medlemmene, og du kan også bruke gruppen som et forum til å diskutere med andre kontaktpersoner på tvers av studiebyer og –land. I gruppebeskrivelsen finner du KP-driven, som inneholder viktig informasjon og dokumenter for deg som kontaktperson. Gruppen oppdateres jevnlig med relevant informasjon, og brukes som en mer uformell kommunikasjonskanal sammenliknet med mail.

Når du blir bedt om å dele informasjon i regi av Nmf, enten gjennom Facebook-gruppen eller på mail, forventer vi at du deler informasjonen videre til medlemmene i din studieby. Alle studiebyer med kontaktpersoner burde derfor ha en egen Facebook-side for medlemmer i sin studieby. På  Facebook-siden til din lokale studieby kan du publisere Nmf-relatert informasjon og invitere til lokale kurs og arrangementer. En lokal Facebook-side for studiebyen øker sannsynligheten for at relevant informasjon når ut til Nmf-medlemmene. Denne Facebook-siden skal være åpen slik at det er mulig å like og søke opp for alle. Navnet på Facebook-siden må inneholde “Nmf Utland” og “[studieby]” slik at medlemmene enkelt kan finne Facebook-siden, f.eks “Nmf Utland i Martin”.