Nmf

Beredskap og krisehåndtering

7. august 2020

Som kontaktperson i Nmf, kan det hende at du mottar varsler om uønskede hendelser fra/angående studenter ved eget studiested. Dette skjer heldigvis sjeldent. Henvendelsene kan omfatte personlige kriser, seksuell trakassering og kritikkverdige forhold som omhandler norske medisinstudenter, både relatert til studiestedet og praksis/sommervikariater i Norge. Dersom det er fare for liv eller helse, skal de lokale nødetatene kontaktes umiddelbart.

Dersom du mottar slike henvendelser, er det viktig å huske at du er underlagt taushetsplikt. Du skal derfor ikke dele informasjon angående saken med mindre studenten det gjelder samtykker til dette, eller det anses nødvendig ved lov for å sikre forsvarlig helsehjelp eller bistand. Hvis det anses nødvendig, skal informasjon kun deles med de som har tjenestemessig nytte av denne. Du er også bundet av taushetsplikten etter at du er ferdig i vervet som kontaktperson.

Det er også viktig å huske på at du ikke er alene i håndteringen av slike henvendelser. Vi har flere ressurser som kan bistå deg i beredskaps- og krisehåndteringsarbeid. Samtlige av disse har også taushetsplikt:

Vi oppfordrer også alle kontaktpersoner til å lage en oversikt over relevante krisetilbud på studiestedet, som kontaktinformasjon til skolehelsetjeneste/annen samarbeidende helsetjeneste, den norske ambassaden og lokale hjelpetelefoner.