Nmf

Hva er Nmf og Dnlf

Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en fagforening og interesseorganisasjon for norske medisinstudenter som studerer i Norge og i utlandet. Nmf er Norges største forening for medisinstudenter, med ca. 4800 medlemmer. Nmf er en underforening av Den norske legeforening (Dnlf), hvor over 96% av norske leger er medlemmer. Dette betyr at du som Nmf-medlem også er medlem av Legeforeningen, og har samme medlemsfordeler som resten av Legeforeningens medlemmer. Legeforeningen har lokaler på Legenes hus i Oslo.
26. juni 2020

I tillegg til å være en underforening av Legeforeningen, har vi i Nmf også bistand fra Legeforeningens sekretariat. Vi har tett kontakt med jus- og arbeidslivsavdelingen (JA) som bistår oss i saker som omhandler medisinstudenter, og har en egen sekretær i 50% stilling på Legenes hus. Sekretæren vår heter Anita Fagersand, og kan kontaktes på anita.fagersand@legeforeningen.no.

Hva vi arbeider for
Nmf arbeider med spørsmål knyttet til arbeidsliv, grunnutdanning og global helse. Vi arbeider for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medisinstudenter både med og uten lisens, med å forme grunnutdanningen som skal sikre at det utdannes dyktige leger, og med internasjonale helsespørsmål som ikke-smittsomme sykdommer, klima og helse og antimikrobiell resistens.

Prosjekter
Nmf jobber lokalt der du studerer, nasjonalt og internasjonalt for å fremme medisinstudenters interesser. Nmf jobber også med en rekke prosjekter som tar for seg ulike temaer knyttet til helse og medisin, deriblant Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum). MedHum-aksjonen avholdes annethvert år, og setter fokus på internasjonale helseutfordringer. For å holde deg oppdatert på aksjonen som foregår nå, følg MedHum Utland på Facebook og se www.medhum.no.

Medlemsblad
Nmf utgir også medlemsbladet Æsculap, et tidsskrift for medisinstudenter som i 2020 har blitt utgitt i hele 100 år! Æsculap inneholder artikler angående helse, sosialpolitiske spørsmål, medisinsk etikk, forhold som vedrører legerollen, og saker som angår det medisinske studium og de medisinske fakulteter. Det er mulig å sende inn artikler, leserinnlegg, bokanmeldelser og spørsmål om annonser i bladet. Som Nmf-medlem mottar du de fire årlige utgavene i posten.

Internasjonalt arbeid
Nmf er medlem av en internasjonal paraplyorganisasjon kalt IFMSA, som betyr International Federation of Medical Students’ Associations. IFMSA arbeider med folkehelse og global helse. Gjennom IFMSA får man som Nmf-medlem mulighet til å delta på internasjonale konferanser og dra på utveksling til andre land. Man kan reise på preklinisk utveksling, forskningsutveksling og klinisk utveksling. Søknadsperioden er 1. november – 1. desember hvert år, og Nmf har utvekslingsavtaler med land over hele verden!

Forkortelsen til Norsk medisinstudentforening skrives slik: Nmf – med stor forbokstav og liten m og f. Forkortelsen NMF omtaler en helt annen forening, nemlig Norges Musikkorps Forbund.

Hjemmesidene
Hjemmesiden til Nmf er www.medisinstudent.no og hjemmesiden til Dnlf er www.legeforeningen.no. Her finner du mye informasjon om medlemsfordeler, Nmf’s arbeid, aktivitet i foreningen, arbeidslivsrelaterte spørsmål og mye, mye mer! Som KP anbefaler vi at du har god kjennskap til nettsidene, da disse inneholder mye relevant informasjon for vervet ditt.