Nmf

Medlemsfordeler

Som medlem av Nmf har du krav på alle medlemsfordelene i Legeforeningen - pluss noen til.
6. august 2020

Medlemsfordeler
Her finner du informasjon medlemsfordelene Nmf tilbyr medlemmene. En fullstendig oversikt over medlemsfordelene finnes på www.medisinstudent.no og www.legeforeningen.no. Blant medlemsfordelene deler Nmf ut sommerstipend til forskning årlig. Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte finner du under “Retningslinjer for sommerstipend forskning”.

Journalkort
Her finner du Nmf’s populære journalkort, klare til nedlasting. Journalkortene anses som en av våre viktigste medlemsfordeler. Per nå har vi et generelt journalkort, et nevrologisk journalkort, et psykiatrisk journalkort, og et journalkort innenfor gynekologi og obstetrikk. Nå arbeider vi med å utvikle enda flere, nye journalkort.

Utveksling
I denne mappen finner du informasjon om både preklinisk og klinisk utveksling, samt forskningsutveksling.